Do Survey -> Plotëso #BitcoinSurvey 2016

Ky sondazh merr disa minuta kohë duke kaluar nepër disa tema të ndryshme dhe për përpjekjen e secilit ne kemi vendos që t’i shpërblejmë 15 anketues nga të gjithë anketat në gjuhë të ndryshme të botës. Çdo muaj gjate Prillit, Majit dhe Qershorit ne do ti përzgjedhim pesë bitcoin adresa të anketuesve, nga 0.25 të fondeve do ti dërgojmë secilin nga 0.05. Në korrik kur ky sondazh të jetë kompletuar, ne do ti përzgjedhim adresën e gjashtëmbëdhjetë ku do ti dergojm 0.5 bitcoin.

 

Çfarëdo lloj tentimi për mashtrim përmes botave apo lloj tjetër te mashtrimeve do te përjashtohet nga kjo përzgjedhje. Procesi për tërheqjen e fituesve do te jete e thjeshte. Në fund te sondazhit ju mund ta mbushni fushën për bitcoin adresë dhe çdo muaj ne do ti grumbullojmë te gjitha adresat në te gjitha anketat dhe do ti vendosim në një mbledhës te rastësishëm dhe përzgjedhim një fitues, e largojmë atë nga lista dhe përsërisim ketë proces deri sa te behën pese adresa. Ne do ta incizojmë ketë proces dhe do ta vendosim në kanalin në YouTube dhe pastaj dëshminë e pagesës.

Ne do ti publikojmë raportet financiare këtu në Bitcoin In Ireland dhe në disa forume aktive te rregullta, kështu që jepni mendimin tuaj dhe merrni pjesë në #BitcoinSurvey 2016, ndjekeni @BTCInIreland, pëlqeni Facebook.com/BitcoinsInIreland ose përcjellni #BitcoinSurvey2016 në Twitter për ngjarjet me interesante gjate progresit të sondazhit.

Mund ta lexoni formën e raportit prej #BitcoinSurvey 2015 këtu.

Do Survey -> Plotëso #BitcoinSurvey 2016

By BitcoinsInIreland Editorial Team

A staff writer at BitcoinsInIreland.com who covers a range of topics on the site.